KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN

ONDERSCHEIDINGEN

De Maatschappij kent drie onderscheidingen en een oorkonde. Redders die door de Maatschappij bekroond worden ontvangen een bronzen, zilveren of gouden penning. Deze penning is in het jaar van oprichting van de Maatschappij in 1767 ontworpen door J.G. Holtzhey en is de oudste medaille in Nederland die nog steeds wordt geslagen en toegekend.
 


PENNINGEN EN CERTIFICATEN


Aan de voorzijde van de penning van de Maatschappij wordt afgebeeld hoe De Menslievendheid, voorgesteld door een vrouw, de drenkeling beschermt tegen de hem bedreigende dood.

Het Latijnse randschrift REDDITUR HIC ENECTUS AQUIS PATRIAEQUE SUISQUE betekent: “In het water gesmoord wordt hij aan het vaderland en de zijnen teruggegeven”. Aan de keerzijde is een lauwerkrans van eikenblad afgebeeld. De naam van de redder en de plaats van het ongeval worden hierop gegrafeerd. Het Latijnse randschrift aan deze zijde OB SERVATUM CIVEM EX DONO SOCIET. AMSTELAED. CIDIDCCLXVII (betekenis: “Tot beloning voor het redden van een burger, geschonken door de Amsterdamse Maatschappij opgericht in 1767”) werd vervangen door “Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767” met een kroontje aan de bovenzijde van de penning.

De bronzen penning wordt doorgaans toegekend bij de inspanning waaraan voor een belangrijk deel de redding en/of de opwekking der levensgeesten van een geredde te danken zijn.

De zilveren penning wordt doorgaans toegekend bij de redding die op een moedige en verdienstelijke wijze en/of de opwekking der levensgeesten die op verdienstelijke wijze plaatsvond.

De gouden penning wordt doorgaans toegekend als de redder met gevaar voor eigen leven en/of de opwekking der levensgeesten die op zeer verdienstelijke wijze plaatsvond.

Zij die iemand hebben gered maar zelf weinig tot geen risico hebben gelopen ontvangen een Oorkonde.


LEGPENNING VAN DE MAATSCHAPPIJ

Sinds 2009 reikt de Maatschappij de Legpenning uit. De onderscheiding, waarmee een breed internationaal draagvlak wordt beoogd, wordt in principe iedere twee jaar toegekend aan iemand die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor het voorkomen van en de behandeling van verdrinkingen in de ruimste zin van het woord. Hieronder valt ook wetenschappelijk onderzoek.

Kandidaten voor de legpenning kunnen bij de Maatschappij schriftelijk gemotiveerd worden voorgedragen.