KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u een held meldt, verwerkt de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen de persoonsgegevens in haar beveiligd managementsysteem. De Maatschappij gebruikt de gegevens uitsluitend om de voordracht te beoordelen en daarop vervolgens de bestuursbeslissing te baseren.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.