KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN

DE MAATSCHAPPIJ

KERNACTIVITEIT

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (1767) bekroont mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. Door de redders te eren en door voorlichting te geven over redden en reanimeren wil de Maatschappij zoveel mogelijk verdrinkingen in Nederland voorkomen. Veel slachtoffers zijn te water geraakt bij een ongeluk of komen bij het zwemmen in de problemen.

Mede dankzij de inspanningen van de Maatschappij is er in Nederland veel aandacht voor het voorkomen van verdrinkingsgevallen. Vrijwel iedere Nederlander heeft als kind zwemles gehad met specifieke aandacht voor het voorkomen van verdrinking. Toch verdrinken er jaarlijks ongeveer 150 mensen in Nederland (bron: CBS, 2018).

Door de redders van te water geraakte mensen te bekronen wordt nog eens extra benadrukt hoe belangrijk het is om te helpen wanneer iemand ongewenst in het water raakt. Daarnaast blijft de Maatschappij zich hard maken voor preventie en wil zij meer kennis over redding en reanimatie overbrengen.

In 2017 kreeg de Maatschappij het predicaat ‘Koninklijk’. Sindsdien heet de Maatschappij officieel ‘Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’.


HISTORIE

Eeuwenlang gold in Nederland dat wie te water raakte, vrijwel zeker verdronk. In Amsterdam alleen al verdronken op een dag soms tientallen mensen. Daarom werd in 1767 door een aantal Amsterdamse notabelen De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen opgericht.

De doelen waren duidelijk: wegnemen van angst voor bewusteloze drenkelingen, stimuleren van onderzoek en voorlichting geven over het redden van drenkelingen.


LUSTRUM 250 JAAR!

In 2017 vierde de Maatschappij het 250-jarig bestaan met een symposium in de Kromhouthallen in Amsterdam. Ter gelegenheid van het jubileum is het jubileumboek ‘Wanneer minuten uren duren’ verschenen. Wilt u er een ontvangen, dan kunt u ons een mail sturen.

Boek bestellen? STUUR EEN MAIL

 


BEKRONING VAN HELDEN

Als de Maatschappij bericht krijgt via een google alert of via andere media van een niet fatale verdrinking vragen wij aan de burgemeester van de gemeente waar het ongeval heeft plaatsgevonden om informatie over de redding. Wij vragen hen om een Meld een Held formulier in te vullen. Aan de hand van dit formulier beoordeelt het bestuur van de Maatschappij of de redding in aanmerking komt voor een bekroning. Als duidelijk is dat de reddingsactie iemands leven heeft gered, zorgen wij ervoor dat de redder de eer krijgt die hem of haar toekomt. 

De Maatschappij kent vier onderscheidingen; een oorkonde, een bronzen, een zilveren of een gouden medaille. Afhankelijk van de aard van de redding en het gevaar voor eigen leven dat de redder daarbij heeft gelopen wordt bepaald welke onderscheiding wordt toegekend. De burgemeester wordt doorgaans gevraagd om namens de Maatschappij de onderscheiding uit te reiken. De uitreikingen zijn bijzondere bijeenkomsten. Behalve de redders, komen er vaak familie en verwanten van de betrokkenen naar de plechtigheid. Soms is ook de drenkeling aanwezig. Ook hulpverleners, zoals brandweer en politie, zijn geregeld aanwezig. Vaak doet de lokale pers verslag van de bekroning.

Onze bekroningen zijn bedoeld om de redders te eren. Maar van de uitreiking gaat ook een voorlichtende werking uit. De bekendmaking van een reddingsactie leidt tot meer bewustzijn over het verkleinen van de risico’s op verdrinking en de mogelijkheden om het leven van een drenkeling te redden. Sinds de oprichting van de Maatschappij zijn er ruim 7.500 medailles uitgereikt.


BESTUUR

Het bestuur van de Maatschappij bestaat uit twaalf bestuursleden en twee consulent-bestuursleden (medici).

voorzitter Heer Ir. J.H. Gunning.

ambtelijk secretaris, Mevrouw Drs Kyra Andriese.

 


JAARVERSLAG

De Maatschappij maakt jaarlijks een verslag van alle bekroonde reddingen. Zij doet dit sinds 1767 en zodoende zijn oude reddingen vaak goed terug te vinden.

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018


PUBLICATIES

De Maatschappij heeft een aantal publicaties uitgegeven.

Wanneer minuten uren duren
Lustrumboek ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan. Het jubileumboek bevat twaalf aangrijpende verhalen uit het hele land, de recente geschiedenis over reddingen, geredden en redders die door de Maatschappij zijn onderscheiden.
Boek bestellen? STUUR EEN MAIL

Handbook on Drowning
Het boek bundelt alle kennis op het gebied van verdrinking en kan wereldwijd gebruikt worden door bestuurders, hulpverleners en onderzoekers om het aantal verdrinkingsdoden terug te dringen. Inmiddels is een tweede druk verschenen waarvan de Maatschappij opnieuw de coördinatie op zich nam.
Boek bestellen? STUUR EEN MAIL