KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN

HELD

Previous
Next

Eremedaille voor redder en onderwijzer Peter

19 Augustus 2019
In de namiddag van 19 augustus 2019 fietst Peter Blokker, raadslid van de Gemeente Baarn, naar huis. Fietsend langs de roeivereniginghoort hij vanachter het riet een gemurmel. Hij fietst over de brug om te zoeken waar het vandaan komt. Er blijkt een verwarde manin het water te staan. De man reageert niet op aanspreken en kijkt detoekomstige redder met holle ogen vanuit het water aan. Juist op datmoment zakt hij met zijn hoofd onder water. Peter Blokker houdt eenomstander aan, belt de politie, kleedt zich uit en gaat te water. Samenmet de omstander krijgt hij de verkleumde man op de kant. Die ademtniet meer. Gelukkig arriveren dan ook de hulpdiensten die een reanimatiestarten. De drenkeling wordt naar het ziekenhuis gebracht en overleeftternauwernood. De Maatschappij bekroont de heer Blokker met eenbronzen medaille.