KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN

HELD

Previous
Next

28 Mei 2016
Op 28 mei 2016 raakte de 85-jarige mevrouw d.B. met haar rollator te water in de vijver aan de Boppeslach te Ferwert (Fr). De jongens Jordy Spijkerman en Mike de Leeuw en het meisje Khaila Fekkes, alle drie 15 jaar, kwamen terug van het voetbalveld en zagen de oude dame in het water met nog slechts haar hoofd boven water. Jordy ging het schouderdiepe water in en samen met de andere twee konden zij de oude vrouw op het droge krijgen. Daar droegen zij de zorg over aan de inmiddels gearriveerde hulpdienst. Het slachtoffer kon na onderzoek in het ziekenhuis weer terug naar het tehuis waar zij woont met haar man.De Maatschappij beloont de drie jonge redders met een bronzen medaille.