KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN

ACTUEEL

Previous
Next
17 Oktober 2017

Voordrachten World Congress Drowning Prevention 2017 beschikbaar

Van 17-19 oktober 2017 vond in Vancouver (Canada) het World Congress on Drowning Prevention plaats. Aan het congres namen 800 deelnemers uit 60 landen deel; er waren ongeveer 200 voordrachten om naar te luisteren en ruim 60 posters waar met onderzoekers over hun onderzoek of project gesproken kon worden. De volledige plenaire sessies en de dia’s van de voordrachten zijn te vinden op de volgende links:

WCDP 2017 CONCURRENTE PRESENTATIES

WCDP 2017 PLENAIRE VIDEOS

De plenaire sessies gaan vooral over het grote aantal drenkelingen in ontwikkelingslanden en de het stijgend aantal drenkelingen door klimaatverandering en bootvluchtelingen. In een van de plenaire voordrachten werd aandacht besteed aan het 250 jarige bestaan van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De voordrachten zijn ingedeeld in de categorieën: data, partnerships, preventie, zwemmen, redden, medisch, rampen. Ook op YouTube, Twitter en Facebook zijn vele indrukken van het congres beschikbaar.

De Maatschappij tot Redden van drenkelingen heeft in 2002 het initiatief voor het eerste wereldcongres in Amsterdam genomen.