KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN

ACTUEEL

Previous
Next
3 Mei 2021

ILS verwelkomt de VN-resolutie over verdrinkingspreventie

De allereerste resolutie van de Verenigde Naties (VN) over wereldwijde verdrinkingspreventie (A / 75 / L.76) is aangenomen tijdens de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de VN op woensdag 28 april. Dit is een historische gebeurtenis en een teken dat de VN zich grote zorgen maakt over het feit dat verdrinking de oorzaak is geweest van meer dan 2,5 miljoen vermijdbare sterfgevallen in het afgelopen decennium, maar in verhouding tot de impact ervan grotendeels niet werd onderkend. De resolutie is voorgesteld door Bangladesh en Ierland, en mede gesteund door meer dan 25 lidstaten. De International Life Saving President, de heer Graham Ford AM, verwelkomde de resolutie en zei: “De International Life Saving Federation verwelkomt de VN-resolutie over wereldwijde verdrinkingspreventie en spreekt haar grote dank uit aan Bangladesh en Ierland, alle landen die dit mede hebben gesponsord en gesteund. historische en levensreddende resolutie ”. De Britse levensreddende liefdadigheidsinstelling en ILS Associate Member-organisatie, Royal National Lifeboat Institute (RNLI), was een drijvende kracht achter de resolutie. ILS wil hun leiderschap erkennen en hen bedanken voor hun onvermoeibare inspanningen.

De resolutie nodigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit om de lidstaten bij te staan ​​bij hun inspanningen om verdrinking te voorkomen en om acties binnen het VN-systeem tussen relevante VN-entiteiten te coördineren.

"ILS verbindt zich ertoe samen te werken met de WHO, gespecialiseerde VN-agentschappen, waaronder UNICEF en andere mondiale, regionale en subregionale organisaties om het bewustzijn van verdrinking te vergroten en de wereldwijde maatregelen ter voorkoming van verdrinking in alle regio's van de wereld te versterken", aldus de heer Ford.

In de resolutie wordt 25 juli van elk jaar uitgeroepen tot de ‘Werelddag ter voorkoming van verdrinking’ om het bewustzijn te vergroten van het belang van preventie van verdrinking en de noodzaak van dringende gecoördineerde multisectorale maatregelen om de waterveiligheid te verbeteren, met als doel het aantal vermijdbare sterfgevallen te verminderen.

De resolutie bevestigt dat verdrinking te voorkomen is en moedigt alle VN-lidstaten aan om programma's voor verdrinkingspreventie te ontwikkelen in overeenstemming met de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen interventies, namelijk barrières, toezicht, zwemvaardigheden, reddings- en reanimatietraining, vaarregelgeving en het beheersen van overstromingsrisico's en veerkracht.

ILS moedigt alle leden aan om de VN-resolutie over verdrinkingspreventie te herzien, deze onder de aandacht te brengen van hun leden, belanghebbenden en gemeenschappen, en de aanbevelingen in hun plannen en inspanningen ter voorkoming van verdrinking te verwerken.

De resolutie is hier in de zes VN-talen te vinden: >>