In Nederland redden wij elkaar

Nederland is een waterrijk land. Vele duizenden Nederlanders lopen, rijden en fietsen elke dag langs of over het water. Ze vissen, varen, zwemmen, schaatsen, afhankelijk van het seizoen. En het gaat bijna altijd goed. Dat het mis kan gaan komt eenvoudigweg niet in je op.

Maar wat als het wel mis gaat? Wat als je in het water terecht komt? Wat als je iemand in het water ziet liggen? Wat zou jij doen? Het kan je altijd overkomen.

Hoe word je een redder? Het is een combinatie van instinct en kennis, vertellen redders. Je moet erin willen duiken, ook als anderen aan de kant blijven staan. Je moet andere mensen kunnen instrueren en in een korte tijdspanne net de juiste beslissingen kunnen nemen en de juiste materialen vinden om een redding mee te verrichten. In iedereen schuilt een redder, van jong tot oud. Maar hoe meer kennis hierover bestaat, hoe beter. Te vaak nog blijven mensen aan wal staan.

Eeuwenlang gold in Nederland dat wie te water raakte, vrijwel zeker verdronk. In Amsterdam alleen al verdronken op een dag soms tientallen mensen. Daarom werd in 1767 door een aantal Amsterdamse notabelen De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen opgericht. Het initiatief moest vanuit de burgers zelf komen, zij werden daarmee de eerste instantie die de verantwoordelijkheid aantrok. De Maatschappij geeft nog steeds voorlichting over redden en reanimatie, maakt onderzoek mogelijk in binnen- en buitenland en bekroont de helden. Dat is nog steeds nodig.

Laten we samen proberen ook in de toekomst zoveel mogelijk verdrinkingen te voorkomen. In Nederland redden wij elkaar.

Met het 250-jarige bestaan van de Maatschappij willen we de redders van Nederland in het zonnetje zetten en nogmaals belonen voor hun getoonde moed. Burgemeesters en gemeenteambtenaren vervullen daarbij een sleutelrol. Door hun rol in de bekroning van de redders in hun gemeente lukt het om in de lokale en regionale media meer aandacht te genereren voor de reddingen. En dat heeft een voorlichtende werking. Hoe meer aandacht voor reddingen en hoe meer redders geëerd worden, hoe waarschijnlijker de kans dat meer mensen ook tot actie zullen overgaan als zij met een drenkeling geconfronteerd worden. Samen kunnen we in de toekomst nog meer reddingen voorkomen.

Voor vragen over het 250-jarige jubileum kunt u contact opnemen met: info@mrd250jaar.nl.