Onderscheiding voor Vivian Tusveld vanwege redding uit water

Onderscheiding voor Vivian Tusveld vanwege redding uit water

Op woensdag 15 november heeft burgemeester Bas Eenhoorn uit naam van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Vivian Tusveld. Op 24 april 2017 heeft zij een oudere vrouw uit het water gered.

De Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen eert personen die anderen van een niet fatale verdrinking redden. Zij doet dat door het toekennen van een onderscheiding. Aan mevrouw Tusveld is de bronzen legpenning uitgereikt.

De redding vond plaats bij water aan het Turfschip in de wijk Waardhuizen. De stoel van de scootmobiel van de oudere vrouw was losgeschoten waardoor ze de controle verloor en in de sloot belandde. Vivian Tusveld kon de vrouw vanaf de kant uit het water tillen. Vivian Tusveld is bij de vrouw gebleven tot de ambulance arriveerde. Het slachtoffer was onderkoeld en had wat klachten waardoor ze meeging naar het ziekenhuis. Met het slachtoffer gaat het inmiddels goed. Zij was niet bij de uitreiking aanwezig.

Medailles voor redders Age Amsterdam, Watze Piet Jorna en Peter Griepsma


Burgemeester Johanneke Liemburg heeft op maandag 27 november bronzen medailles uitgereikt van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan de drie redders van Sjoukje Bloem. Mevrouw Bloem raakte op 3 maart 2017 met haar auto in de vaart naast de N359 tussen Hilaard en Winsum. De heren Amsterdam, Jorna en Griepsma hebben haar gered van de verdrinkingsdood.

Auto te water

Sjoukje Bloem reed op 3 maart 2017 in haar auto over de N359 vanuit de richting Leeuwarden naar Bolsward. Om 8.30 uur raakte ze tussen Hilaard en Winsum met haar auto van de weg en belandde in de sloot. De heer Amsterdam zag haar auto in het water liggen en stopte meteen. Toen de heer Jorna hem zag lopen, is hij ook uitgestapt om samen mevrouw Bloem uit de auto te halen. De heer Griepsma is vervolgens ook gestopt en toen hij bij het water kwam, bleek dat de twee eerste passanten de auto nauwelijks konden houden. De auto dreigde te zinken. Toen is ook hij het water in gegaan om te helpen.

Bronzen medailles

Voor deze daad heeft het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen besloten bronzen medailles met getuigschriften toe te kennen aan Age Amsterdam (1979 uit Hindeloopen, Watze Piet Jorna (1983) uit Wytgaard en Peter Griepsma (1980) uit Leeuwarden.

Medaille voor Kaylian Potze

Uitreiking van medaille en oorkonde aan Kaylian Potze tijdens de bijeenkomst in Emmen op maandag 26 juni.