KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN

HELD

Previous
Next

Noordwijkse redders in het zonnetje gezet

19 Augustus 2019
Op dinsdag 19 augustus namiddag gaan de heer V. en mevrouw K. gezamenlijk een eindje fietsen vanuit het woonzorgcentrum inNoordwijk. Ze fietsen op een duofiets. Door een onverwachte hobbel verliezen zij ineens de controle over het mobiel. De duofiets duiktmet zijn neus het talud af en belandt in de naastgelegen sloot. Tot overmaat van ramp zit mevrouw K. beklemd in een positie waarbij zehaar hoofd nauwelijks boven water kan houden. Vader en zoon Dongelmans zien het vanaf hun visstekje allemaal gebeuren en schietenonmiddellijk te hulp. Junior houdt het hoofd van mevrouw boven water, terwijl senior de hulpdiensten belt. Ondertussen haalt eenmeisje uit de buurt thuis een mes om mevrouw los te snijden uit haar gordel. Zo komt alles op zijn pootjes terecht. Beide duo-fietserskomen met de schrik (en wat blauwe plekken) vrij. De Maatschappij bekroont de redders met een bronzen medaille en ‘het meisje methet mes’ met een oorkonde.