KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN

HELD

Previous
Next

17 November 2014
Op 17 november 2014 omstreeks 08.45 uur 's morgens hoorde de stratenmaker, de 49-jarige Jarig van Dam uit Warns een knal en zag hij een auto drijven in de Noorderhaven te Harlingen. Hij bedacht zich moment en sprong het 2 meter diepe koude water in. Hoewel de drenkelinge, de 87-jarige mevrouw H.M. van de Z. uit Harlingen met een lifehammer de ruit had ingeslagen slaagde zij er niet in zelfstandig uit de auto te komen. De heer Van Dam slaagde erin de drenkelinge met veel moeite uit de auto te trekken. Door de kou bevangen vreesde hij ook voor zijn eigen leven. De 23-jarige heer Reinder Roorda uit Stiens zag dat Van Dam in moeilijkheden raakte en sprong ook het koude water in om te helpen. Samen konden ze de bejaarde drenkelinge en zichzelf in veiligheid brengen. De beide verkleumde redders kregen gastvrijheid en een warme douche van de 56-jarige heer Aant Politiek uit Harlingen.De Maatschappij heeft beide redders beloond met de zilveren medaille en de heer Politiek met een waarderend schrijven.