KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN