Internationale standaard voor drenkelingen onderzoek mogelijk gemaakt door MRD

Deze week verschenen als gelijktijdige dubbelpublicaties in Circulation ( Cardiovasc Quality Outcome) en Resuscitation de revisie van de Utstein template voor verdrinkingen.

De bedoeling van deze richtlijn is dat wetenschappers die onderzoek willen gaan doen naar verdrinking werken met dezelfde parameters, definities en categorieën waardoor de resultaten van verschillende studies beter met elkaar te vergelijken zijn.
De eerste Utstein template kwam tot stand naar aanleiding van het World Congress on Drowning Prevention in 2002. Inmiddels zijn ongeveer 20 Utstein onderzoeken gepubliceerd. De kick-off meeting voor de tweede template vond plaats tijdens het World Congress on Drowning Prevention in Potsdam in 2013.

De meeting werd gesponsord door de MRD waardoor 20 internationale experts aanwezig konden zijn. Het heeft daarna nog ruim 3 jaar geduurd voor de huidige versie de instemming had van alle deelnemers. Daarna moest het manuscript nog diverse commissies passeren omdat hier om richtlijnen gaat.

Bijlage: Utstein drowning – Resuscitation

Boek ‘Drowning’ 10.000 downloads gepasseerd

Binnen 2 jaar na het verschijnen van de tweede druk van het boek Drowning is de grens gepasseerd van 10.000 gedownloade hoofdstukken. Daarnaast zijn enkele duizenden boeken wereldwijd aangeschaft door instituten, organisaties, bibliotheken en geïnteresseerde personen. De uitgave van het boek werd mogelijk gemaakt door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Nieuw WHO rapport over verdrinking

Op 2 mei verscheen de Drowning prevention: an implementation guide. Dit rapport van de wereld gezondheidsorganisatie WHO roept regeringen en organisaties op om met behulp van 6 interventies en 4 strategieën het verdrinkingsprobleem wereldwijd aan te pakken.

Lees het volledige rapport hier.

Amsterdam wil met trappen in grachten verdrinking tegengaan

Met trappen in de grachten wil Amsterdam het aantal verdrinkingsdoden tegengaan. Jaarlijks belanden in de hoofdstad zo’n honderd personen in het water, van wie er gemiddeld achttien het niet overleven.

Lees meer